Välkomna till den nya oldtablers.org

Som du märker har den gamla webben gått i graven och du ser just nu den nya framsidan för Old Tablers Sweden! Här kommer nyheter och meddelanden om OTS komma, men mest som blänkare och att fullständig information finns i vår online matrikel, se.club41tabler.world.

Club41TablerWorld

Alla medlemmar i aktiva OT-klubbar kommer få tillgång till 41TW fram till och med 2018-12-31. Från 2019-01-01 kommer bara betalande medlemmar ha access till 41TW.