Lathund – Klubbar

Broder!

Välkommen till Club41Tabler World! Här beskrivs några av de viktigaste funktionerna som man har nytta av som klubb i OTS.

Rekommenderat att du läser hela texten, men du kan alltid gå tillbaka och se nya funktioner och uppdateringar.

Allt grundar sig i olika nivåer, internationellt, Old Tablers Sweden, Distrikt samt klubbarna.Vart du är syns och styrs i Meny 1. Se nedan. Klicka där du vill vara. I varje nivå ser du den nivåns nyheter, möten och dokument m. m.

Menyerna i en webbläsare.
1. De olika nivåerna, från 41int, OTS, ditt distrikt, din klubb.
2. Meny med de vanligaste funktionerna
3. Om du är administratör för de olika nivåerna.
4. Dina egna inställningar och din information
Menyerna på en mobil.
1. De olika nivåerna, från 41int, OTS, ditt distrikt, din klubb.
2. Meny med de vanligaste funktionerna
3. Om du är administratör för de olika nivåerna.
4. Dina egna inställningar och din information

Klubbnummer – Detta är inte helt lätt, en vanlig OT-klubb som härstammar från t ex RT1 kommer ha nummer 410011… enligt regeln 41xxxy där 41 representerar att det är en OT-klubb, xxx är arvet efter RT-klubben, då det kan finnas fler aktiva OT-klubbar från samma RT-klubb har vi ett index som börjar på 1 dvs y. Så vill du söka på 106 Sala måste du skriva 411061 i sökfältet (Skulle det finnas en till 106:a i Sala skulle den alltså heta 411062). Men i vardagstal säger man att man tillhör t ex OT92 och skippar 41 samt indexsiffran.

Medlemmar utan OT-klubb – Just nu finns det en struktur där de som inte är medlemmar i en chartrad OT-klubb är medlemmar i en inaktiv klubb som heter OT no club <RT-klubb> De klubbarna är bara place holders eftersom man måste vara medlem i en klubb för att kunna logga in i TW.

Hantera din klubb -Gå till din klubb, dvs klicka på din klubb i Meny 1. Sedan klickar du på Admin, knapp 3. Ser du inte Admin-knappen har du inte rätt behörighet, eller är på fel nivå i Meny 1.

Poster i styrelsen– Det första man behöver göra är att sätta poster på de som sitter i styrelsen. Som klubb har ni säkert olika poster men från OTS håll är det viktigt att Ordförande(Board->President), Sekreterare(Board->Secretary) och Kassör(Board->Treasurer) finns definierade. Logga in som Admin (Se Hantera din klubb)

Klicka på CRM i menyn till vänster, sedan klicka på Contacts. Då ska du se en lista på medlemmarna i din klubb. Markera den som du vill sätta som Ordförande, välja Action -> Assign function. Markera sedan vilken Board->President och vilken period som personen ska ha den posten. Klicka på Confirm. Man kan ha många poster samtidigt. Här kan man också ta bort poster, då väljer man Action Withdraw Function

Medlemmar – För att lägga till medlemmar som finns online men inte är medlemmar i klubben måste vi göra en Transfer på den medlemmen. Detta kan bara RWM göra. Kontakta RWM, meddela vem som ska in i vilken klubb. För medlemmar som inte finns med online måste vi lägga till den, detta sker manuellt i dagsläget. 

Möten – Det finns en uppsjö med olika inställningar för möten, men för att andra bröder ska se era Klubbmöten måste ni dela mötet (Shared), i distriktet, OTS, eller hela 41 international. Vill ni att andra ska se och kunna deltaga bör ni dela med OTS. Men ni ska absolut inte skicka inbjudan till alla medlemmar i OTS! 

Lägga till möten (klubbmöten, IC, öppna aktivteter)

Preferences

Vem kan göra vad?Access Management, här kan man markera vilka funktioner som medlemmarna ska kunna göra. Lägga till möten, nyheter, etc.