Lathund

Inloggning – Om du vet vilken e-postadress du har registrerat i 41TW så kan du återställa dit lösenord själv via inloggningsrutan. Titta i ditt spam-filter där e-post från 41TW kan hamna, sedan markerar du det som ”ej SPAM”. Om du inte vet vilken e-post som du har registrerat kan din klubbs IT-admin uppdatera den. Ingen kan se ditt lösenord och bara du kan ändra den. 

Klubbnummer – Detta är inte helt lätt, en vanlig OT-klubb som härstammar från t ex RT1 kommer ha nummer 410011… enligt regeln 41xxxy där 41 representerar att det är en OT-klubb, xxx är arvet efter RT-klubben, då det kan finnas fler aktiva OT-klubbar från samma RT-klubb har vi ett index som börjar på 1 dvs y.

Uppdatera min information – Inloggad så väljer du My profile i menyn uppe till höger. Klicka på pennan för att redigera aktuell grupperings innehåll.

Dubbla medlemskap – I dagsläget kan man inte vara medlem i två eller fler klubbar.

Hitta klubbmöten – Här finns det lite att önska, du kan dela dina egna möten på riks- och distriktsnivå. Men du kan inte hitta andra klubbars möten om de inte har delat sina möten.

Söka medlemmar/klubbar inom OTS – Klicka på Members Directory, där kan man söka på medlemmar. Om man klickar på Old Tablers Sweden kan man söka på klubbar. (Se bild nedan)

Söka medlemmar internationellt – går inte än, då vi är enda organisationen i vår gren av TW.

Merlin – Vill du INTE ha Merlin så måste du gå in på Din profil, klicka på redigera Preferences, välja JaOpt-out of paper communication. Men detta gäller bara Merlin, inte andra fysiska utskick.

Språk – Vi har idag Engelska som standard. Du kan byta språk i Mina Inställningar uppe till höger. Vi siktar på att ha översättningar till Svenska.