Old Tablers Sweden

Old Tablers Sweden (OTS) är en organisation för tidigare medlemmar av Round Table Sverige (RTS) som fallit för åldersstrecket (RTS har en övre åldersgräns på 40 år). För en medlemsavgift på 500:- kan man fortsätta ett aktivt tablande inom och utanför organisationen. Organisationen är politiskt och religiöst obunden. OTS är en del av club 41 international.

Medlemskapet i OTS är individuellt och beviljas medlemmar som av åldersskäl lämnat föreningen Round Table Sverige eller någon internationell Round Table förening som tillhör Round Table International. Inbetald medlemsavgift är ett krav för att betraktas som fullvärdig medlem. Medlemmar i OTS kan även organisera sig i lokala OT-klubbar. För att en klubb skall kunna kalla sig OT-klubb skall samtliga medlemmar dels uppfylla kraven på medlemskap enligt ovan, dels också vara betalande medlemmar i OTS. 

Årsavgiften, som är 500:-, betalas till OTS med Swish till 123 355 95 80 (eller scanna QR-koden nedan!), eller via PG 72 97 82-3.
Uppge namn och klubbnummer som meddelande. För nya medlemmar måste även e-post bifogas.

Verksamhetsåret sträcker sig från 1 juli till sista juni, medlemsavgiften ska vara erlagd senast sista september.

Som medlem i OTS får du bland annat:

  • precis som tidigare i Round Table, möjlighet att vara aktiv i en nationell förening
  • vara delaktig via sociala media i OTS-olika kanaler
  • även fortsatt ha full tillgång till såväl nationella som internationella nätverket (41 International).
  • att få tillgång till OTS reselotterier
  • som ”gamling” även fortsatt få Merlin hem i brevlådan
  • deltaga på Half Year Meeting (HYM) samt Annual General Meeting (AGM) men även deltaga på klubbmöten så som Grosshandlarlunchen, skidor i Vemdalen och OT-Golf i Höllviken, och mycket annat.
  • hålla dig uppdaterad med Old Tablers digitala nyhetsbrev
  • tillgång till 41 Tabler.World som är vår matrikel och digitala plattform för hantering av klubbaktiviteter och uppdaterade nyheter
  • tillgång till OTS-shop med diverse klädesplagg, pins och andra prylar

Utöver ovanstående ställer sig också OTS positiva till charity, där grunden vilar i det frivilliga initiativet. OTS huvudsakliga charityprojekt är detsamma som RTS vid var tid beslutat om som sitt.

Presidiet består av Riksordföranden, Vice riksordföranden, Rikssekreteraren, Rikskassör samt IRO (Internationell kontaktman). Presidiet sammanträder vid några tillfällen under verksamhetsåret och är ansvariga att utföra det som Riksmötet beslutat. För att hjälpa presidiet i dess arbete finns olika befattningshavare:

Tabler World Master (TWM): TWM hanterar vår interna plattform för hantering av medlemmar, klubbar och organisationen som stort.

National Relations Officer (NRO): Förnärvarande finns det tre st NRO:er som är Presidiets förlängda hand gällande kontakt mot medlemmarna, dessa tre ansvarar för de olika distrikten och hjälper medlemmarna i olika ärenden.

Presidiet har mandat att tillsätta övriga befattningshavare för att lösa olika arbetsuppgifter som anses behövas.

7 Distrikt
OTS är indelat i 7 distrikt. Varje OTS-distrikt motsvarar geografiskt två av RTS närliggande distrikt: 1+12, 2+5, 3+4, 6+7, 8+9, med undantag för de 2 nordligaste och största: 10 respektive 11. Varje verksamhetsår hålls distriktsmöte (DM), under våren. 

OT-klubbar
De 50-talet svenska OT-klubbarna har mellan 6 och 30 medlemmar. Varje klubb väljer varje verksamhetsår en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. En del klubbar väljer också en internationell kontaktman för att upprätthålla och stödja internationellt utbyte. För att få kalla sig och ha statusen av en OT-klubb måste alla medlemmar i klubben vara medlemmar i OTS.

Medlemmar och möten
Du kan väljas in i Old Tablers om du varit medlem i Round Table när du passerade 40 år, och stödjer samt aktivt verkar för Old Tablers idéer.
Samtliga OT-medlemmar har möjlighet att bjuda in gäster på ordinarie klubbmöten. Möten äger vanligtvis rum en gång i månaden, mellan augusti och juni. De ordinarie mötenas innehåll varierar. Typiska inslag är företagsbesök, föredrag av gästtalare, idrottsliga aktiviteter eller enkla klubbmöten där kamratskap sitter i högsätet. Den obligatoriska delen av dessa möten utgörs av ”3 minuter” eller med ålderns rätt ”1.25 minuter” där någon medlem talar den tiden kring ett ämne som han själv valt och som ligger honom varmt om hjärtat.

Internationell verksamhet och charity
Under hela verksamhetsåret har individuella medlemmar möjlighet att delta i internationella arrangemang, inom ramen för Club 41 International, där OTS är ett av för närvarande 28 medlemsländer. Genom den närhet och stora utbyte som finns såväl nationellt som internationellt är charity-verksamhet en mycket viktig del inom den internationella verksamheten.
Genom fortsatt arbete nationellt och internationellt för Old Tablers och Club 41:s syften, kan vi förhoppningsvis bidra till att skapa en bättre och fredligare värld för oss själva och för våra barn i framtiden.


Vår förhoppning är att du vill bli medlem i OTS och aktivt delta i utvecklingen av verksamheten och fortsätta med din tabling!P