Starta ny OT-klubb

  • Man bör vara fem eller fler som startar en ny klubb. Detta är bland annat för att de ska kunna gå att ha möten även om någon är frånvarande. Fem är också ett bra nummer för att alla ska kunna engagera sig i att attrahera fler bröder som kommer falla för åldersstrecket eller har gjort det för en tid sedan.
  • En klubb ska ha en Ordförande, en Sekreterare samt en Kassör. Bara det innebär att tre personer är minimum för att starta en ny klubb.
  • Vi rekommenderar att man har möten minst en gång i månaden. För att inte tappa medlemmar är det fantastiskt om man även kan ha lunchmöten så att en broder som missar ett möte inte behöver vänta exempelvis två månader på nästa gång.
  • Detta är en förening och den ska man aktivt vara medlem i. Därför är det inget konstigt med närvarokrav. Normalt är att man har ett krav på ca 50 % närvaro, men minsta kravet bör vara en gång per termin.
  • Om det är någon som inte bor på orten eller har hemvist på fler ställen är det helt ok att ha så kallade distansmedlemmar. Dessa ska givetvis betala in som vanligt till både klubben och OTS, men de kan undantas från närvarokravet –även att minst en gång per termin även bör gälla distansmedlemmar.
  • Det finns en mall för klubbstadgar att ladda ner på vår hemsida eller i er DO:s trygga händer.
  • I stadgarna finns utrymme till vissa mindre justeringar så att det passar er egen klubb och de förutsättningar som gäller för just er. Justera enligt egna önskemål.
  • Kontakta er DO och gå igenom dokumentet med klubbstadgar och om det inte finns några frågetecken är det bara att underteckna dokumentet. Detta får givetvis jättegärna ske under lite pompa och ståt där bilder och hejarop läggs ut på Facebook och på hemsidan. Klubben är stiftad. Underteckna gärna med DO närvarande.